Duet?

I en tid, hvor håndskriften som personligt fysisk spor synes at blive udrangeret af tasterne, stiller jeg med min Stopmotion-film Duet ? skarpt på det håndskrevne spor som spejl på og identificering af duet. Dette at være en skrift, og at kunne kendes på sin skrift sættes i centrum. Men også tankerne for ’duet under skrivningen står centralt i værket.
Filmen rejser med spørgsmåls-tegnet i titlen debat om, hvorvidt tanken for modtager / afsender i dag i højere grad afløses af selviscenesættelse og masse-kommunikation.