How to Remind

Kan man ikke vinde et slag med ét stort fartøj, kan man i stedet forsøge sig med en flotille af små. Denne gamle militærstrategi for søslag er inspiration til det omformede projekt: ’How to Remind?’ der nu vil sende citater fra det borgerinddragende materiale med flaskepost mod nye horisonter.

’How to Remind?’ er et kunstprojekt i det offentlige rum, der undersøger nye måder at interagere med publikum på og sætter fokus på det personlige, unikke og æstetiske ved det håndskrevne, analoge sprog, som i disse år udfordres af digital kommunikation. Herudover indsamles indlæg til den folkelige tænketank: ”Brevstemmer”, som opfordrer deltagerne til at ’dele deres håb og drømme, samt frygt og bekymringer for digitaliseringen.’

Håndskriften, som kropsnær skrivemåde er projektets visuelle udtryk. Vibeke skriver med vand på væg eller opslæmmet kridt på vej eller mur. Budskabet i det skrevne udgøres af citater fra de indkomne breve og tænketanksindlæg, så nationens stemmer kommer til orde herigennem.

I 2016: gæstede How to Remind?’ den internationale Land Art festival Land Shape i Blokhus, Kulturmødet på Mors, Hobro, Vesthimmerland og Odder.

10
47
DSC 0017
DSC 0028
DSC 0061
DSC 0310red